Melden of niet bij Intieme Terreur?

Wat: Intieme terreur is een geweldspatroon waarbij zowel psychische mishandeling als fysiek geweld voorkomen. Tevens is dit het patroon waaruit het meeste dodelijk geweld voortkomt. In deze training gaan we in op dit geweldspatroon, hoe je het herkent en hoe professioneel te handelen bij dit patroon. 

Informatie delen kan de situatie gevaarlijker maken of laten escaleren, toch heb je een wettelijke plicht om informatie te delen als deze gevaarlijk is.

  • Hoe balanceer je daar als professional tussen?
  • Welke afwegingen maak je?
  • Hoe begeleid je cliënten daarbij?
  • Hoe draag je bij aan de veiligheid?

Dit zijn de vragen die centraal staan bij deze training. 

Doelgroep: Professionals in onderwijs zorg en welzijn. 

Datum: 11 september 2024

Tijd: 09.30 – 16.30

Locatie: Wordt later bekend gemaakt

Ja, ik meld me aan:

 

De regiogemeenten bekostigen het programma van deskundigheidsbevordering rondom de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling, schadelijke traditionele praktijken en ouderenmishandeling. Deelname aan een training is kosteloos. Om het aanbod zo breed mogelijk te verspreiden, worden in het aanmeldformulier ook de gegevens van uw leidinggevende gevraagd. Hiermee kan de informatie zo breed mogelijk gedeeld worden. Daarnaast worden uw gegevens bij afwezigheid (ongeacht de reden) doorgegeven aan gemeente Arnhem. Vanuit de gemeente zal mogelijk contact met u worden opgenomen.

dit veld niet invullen s.v.p.