Ga naar het aanbod voor:

Agenda

Wat kan je doen om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder te herkennen én te stoppen? 

In de regio Arnhem en Achterhoek wordt het preventieprogramma door E-CS, Fabriek69 en Moviera vormgegeven. 

Door deel te nemen aan de activiteiten houd je jezelf scherp, leer je meer, kan je bewuster handelen en voel je je zelfverzekerder. 

 

Op deze pagina vind je alle activiteiten waarvoor je je kosteloos kunt inschrijven. 

Alle activiteiten zijn exclusief voor professionals, vrijwilligers of burgers van de regio Arnhem Achterhoek. 

Bij elke activiteit zie je of deze voor jou bedoeld is. 

Laat je gegevens achter om de agenda maandelijks te ontvangen

Bekijk het aanbod in:

Juni:

Veiligheid voorop

Juli:

Meldcode

Juni:
Veiligheid centraal

Training HGKM analyseren en bespreekbaar maken

Donderdag 2 juni

VOL. Helaas is het niet meer mogelijk je voor deze training aan te melden. 

Wat: Aanvullend op de Training werken met de meldcode HGKM wordt in deze training meer inhoudelijke verdieping aangebracht m.b.t. gespreksvoering. Ook komt de inzet van de Meldcode uitgebreid aan de orde.

Doelgroep: Professionals 

Tijd: 9.30 -16.30 uur

Locatie: Acec Apeldoorn

Deze activiteit wordt aangeboden door: 

Basistraining – Cultuursensitief werken bij meldcode en eergerelateerd geweld'

Donderdag 2 juni

Wat:

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating in het buitenland. Dit zijn voorbeelden van schadelijke traditionele praktijken die, ook in Nederland, nog te vaak voorkomen.

Lang niet alle slachtoffers van eergerelateerd geweld komen in beeld bij de hulpverlening. Het gaat waarschijnlijk slechts om het topje van de ijsberg. En als het gesignaleerd wordt, is men er vaak te laat bij, wanneer het geweld al ernstige vormen heeft aangenomen.

Doelgroep: Onderwijs, zorg, welzijn

Tijd: 13:00-17:00 uur

Lokatie: Kantoor E-CS Arnhem

Dit komt omdat de signalen vaak erg ingewikkeld en complex zijn om te herkennen en in kaart te brengen.

 

Het is voor professionals van verschillende organisaties die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken (kunnen) krijgen met eergerelateerd geweld, van essentieel belang dat men de signalen van een mogelijke dreiging leert te kennen. Het hebben van meer kennis kan ervoor zorgen dat de professional zich makkelijker kan inleven in de situatie van de cliënt, voldoende handvatten heeft om te komen tot een betere analyse of het vormen van een totaalbeeld. Wat uiteindelijk bijdraagt aan de veiligheid van cliënten.

 

In de basistraining bieden we je handvatten om meer grip te krijgen op de materie van eergerelateerd geweld en eer zodat je in staat bent om signalen te herkennen en beschik je over hoe je het beste kan handelen. Tevens staan we stil bij de cultuursensitieve houding, die nodig is in de toepassing van de meldcode. Je leert tevens bewust te zijn van je eigen houding en visie ten aanzien van eergerelateerd geweld en de invloed hiervan op je handelen in de dagelijkse praktijk.

 

Aanbieder en kosten:

De training wordt je kosteloos aangeboden namens de centrumgemeente Arnhem. De training wordt gegeven door ECS, specialist in het thema schadelijke praktijken, eergerelateerd geweld en cultuursensitief werken.

 

Trainingsdatum:

De training is SKJ geaccrediteerd en vindt online / fysiek plaats. Je kunt je aanmelden voor één van de volgende opties:

 

 • Donderdag 2-6-2022, 13:00-17:00 uur, op het kantoor van ECS in Arnhem  
 • Dinsdag 7-6-2022, 13:00-17:00 uur, online via Teams
 • Dinsdag 27-9-2022, 13:00-17:00 uur, op het kantoor van ECS in Arnhem
 • Dinsdag 18-10-2022, 13:00-17:00 uur, online via Teams

Of mail naar: aanmelden@e-cs.nl

Deze activiteit wordt aangeboden door: 

Basistraining – Cultuursensitief werken bij meldcode en eergerelateerd geweld'

Donderdag 7 juni

Wat:

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating in het buitenland. Dit zijn voorbeelden van schadelijke traditionele praktijken die, ook in Nederland, nog te vaak voorkomen.

Lang niet alle slachtoffers van eergerelateerd geweld komen in beeld bij de hulpverlening. Het gaat waarschijnlijk slechts om het topje van de ijsberg. En als het gesignaleerd wordt, is men er vaak te laat bij, wanneer het geweld al ernstige vormen heeft aangenomen.

Doelgroep: Onderwijs, zorg, welzijn

Tijd: 13:00-17:00 uur

Lokatie: Online

Dit komt omdat de signalen vaak erg ingewikkeld en complex zijn om te herkennen en in kaart te brengen.

 

Het is voor professionals van verschillende organisaties die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken (kunnen) krijgen met eergerelateerd geweld, van essentieel belang dat men de signalen van een mogelijke dreiging leert te kennen. Het hebben van meer kennis kan ervoor zorgen dat de professional zich makkelijker kan inleven in de situatie van de cliënt, voldoende handvatten heeft om te komen tot een betere analyse of het vormen van een totaalbeeld. Wat uiteindelijk bijdraagt aan de veiligheid van cliënten.

 

In de basistraining bieden we je handvatten om meer grip te krijgen op de materie van eergerelateerd geweld en eer zodat je in staat bent om signalen te herkennen en beschik je over hoe je het beste kan handelen. Tevens staan we stil bij de cultuursensitieve houding, die nodig is in de toepassing van de meldcode. Je leert tevens bewust te zijn van je eigen houding en visie ten aanzien van eergerelateerd geweld en de invloed hiervan op je handelen in de dagelijkse praktijk.

 

Aanbieder en kosten:

De training wordt je kosteloos aangeboden namens de centrumgemeente Arnhem. De training wordt gegeven door ECS, specialist in het thema schadelijke praktijken, eergerelateerd geweld en cultuursensitief werken.

 

Trainingsdatum:

De training is SKJ geaccrediteerd en vindt online / fysiek plaats. Je kunt je aanmelden voor één van de volgende opties:

 

 • Donderdag 2-6-2022, 13:00-17:00 uur, op het kantoor van ECS in Arnhem  
 • Dinsdag 7-6-2022, 13:00-17:00 uur, online via Teams
 • Dinsdag 27-9-2022, 13:00-17:00 uur, op het kantoor van ECS in Arnhem
 • Dinsdag 18-10-2022, 13:00-17:00 uur, online via Teams

Of mail naar: aanmelden@e-cs.nl

Deze activiteit wordt aangeboden door: 

Webinar
Afwegings-
kader Meldcode

Dinsdag 7 juni

Wat: Ben je nou wel of niet verplicht te melden bij signalen? En wat is nou precies acute of structurele onveiligheid? Wat zijn randvoorwaarden voor de hulp bij onveiligheid? In het webinar leer je hoe het afwegingskader werkt en kan je het toepassen op je eigen casuïstiek. 

Doelgroep: Professionals in onderwijs zorg en welzijn. 

Tijd: 9.30-11.00 uur

Lokatie: Online

Deze activiteit wordt aangeboden door: 

Empowerment van cliënten met een (verstandelijke) beperking

Woensdag 8 juni

Wat: Als je werkt met clienten die een (lichte) verstandelijke beperking hebben dan is de kans groot dat ze in hun leven t maken hebben of hebben gehad met huiselijk geweld of seksueel geweld. 

Hoe ondersteun je heb in het proces dat zij zich bewuster worden van hun eigen grenzen en deze kunnen aanvoelen en aangeven?

Doelgroep: Professionals die werken met een (L)VB doelgroep

Tijd: 9.30-16.30 uur

Lokatie: Raadhuisstraat 3, Didam

 

LET OP: deze training wordt verplaatst naar een latere datum. Wil je erbij zijn, meld je dan aan zodat we je op de hoogte kunnen brengen van de nieuwe datum

Deze activiteit wordt aangeboden door: 

Schildjes Missie

Donderdag 9 juni

Wat: Hoe maak je veiligheid in gezinnen onderwerp van gesprek met het jonge kind? Schildje komt er aan om jou daarbij te helpen. Leer volgens de methodiek van Schildje hoe je laagdrempelig met kinderen in gesprek kunt over nare ervaringen. 

Doelgroep: Medewerkers kinderopvang en basisonderwijs

Tijd: 10.00-15.00 uur

Lokatie: Raadhuisstraat 3 Didam

Krijg hier meer info over de training

LET OP: deze training wordt verplaatst naar een latere datum. Wil je erbij zijn, meld je dan aan zodat we je op de hoogte kunnen brengen van de nieuwe datum

Deze activiteit wordt aangeboden door: 

Basistraining Meldcode

Zaterdag 11 juni 

Wat: Wat is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, hoe zet je die in als je werkt met kinderen in de kinderopvang? Hoe werkt het nieuwe afwegingskader? In deze basistraining leer je de basis kennen. In de komende maanden helpt dit je als je een verdiepende training wil volgen. 

Doelgroep: Kinderopvangmedewerkers

Tijd: 9.30-16.30 uur

Lokatie: Stadskantoor gemeente Arnhem

Krijg hier meer info over de inhoud van de training 

LET OP: deze training wordt verplaatst naar een latere datum. Wil je erbij zijn, meld je dan aan zodat we je op de hoogte kunnen brengen van de nieuwe datum

Deze activiteit wordt aangeboden door: 

Training Veiligheidsinschatting & Veiligheids-
plan

Maandag 13 juni

Wat: In deze training ligt de nadruk op risico’s die kunnen spelen in een gezin, doorpraten over veiligheid, veiligheid inschatten, en veiligheidsafspraken maken. Je bent na afloop goed in staat om een diepgaand veiligheidsplan te maken. Een ervaren trajectbegeleider van Moviera (die dagelijks veiligheidsplannen maakt) deelt zijn/haar deskundigheid vanuit de praktijk. 

Doelgroep: Professional

Tijd: 9.30-12.30 uur

Lokatie: Trouwzaal gemeentehuis Renkum

Deze activiteit wordt aangeboden door: 

Webinar mannen
mishandeling

Dinsdag 14 juni

Wat: Webinar over Mannenmishandeling. Hoe kunnen we dit taboe doorbreken? Het begint bij herkennen en erkennen.

Doelgroep: Professionals

Tijd: 15.00-16.30 uur

Lokatie: Online

Deze activiteit wordt aangeboden door: 

Training ‘Cultuur
sensitief werken’

Dinsdag 14 juni 

Wat:
De huidige Nederlandse samenleving kan getypeerd worden als gevarieerd en dynamisch. Wereldwijd zijn er ongeveer 204 nationaliteiten bekend; daarvan zijn er ruim 192 woonachtig in Nederland. Oftewel, wij hebben bijna de hele wereld in Nederland wonen Begrijpen wij elkaar wel?”                                                     We hebben steeds vaker te maken met cliënten met een andere culturele achtergrond dan de westerse. Wat voor de een vanzelfsprekend is, is voor de ander helemaal niet zo gewoon. Onvoldoende besef van elkaars culturele achtergrond kan leiden tot misverstanden, irritaties, frustratie en zelfs conflicten. Zodoende kunnen onze goedbedoelde westerse acties averechts uitpakken.

Doelgroep: Onderwijs, zorg, welzijn

Tijd: 13:00-17:00 uur

Lokatie: Kantoor E-CS Arnhem

Kennis van onderlinge relaties tussen individualistische en collectivistische culturen, een systeem van andere normen, waarden en leefregels, is een must om elkaar te begrijpen. Het vraagt een attitudeverandering en andere vaardigheden in de communicatie. De training cultuursensitief werken helpt u hierbij.

Doel van de training is het verbeteren van de dienstverlening aan cliënten met een andere culturele achtergrond. Bovendien krijgt men beter zicht op zijn persoonlijk handelen in relatie tot die cliënten en de omgeving of het systeem waar zij deel van uitmaken, zodat de deelnemer zijn eigen handelen in een breder perspectief kunt plaatsen.

 

 

Aanbieder en kosten:

De training wordt je kosteloos aangeboden namens de centrumgemeente Arnhem. De training wordt gegeven door ECS, specialist in het thema schadelijke praktijken, eergerelateerd geweld en cultuursensitief werken.

 

Trainingsdatum:

De training is SKJ geaccrediteerd en vindt online / fysiek plaats. Je kunt je aanmelden voor één van de volgende opties:

 

 • Dinsdag 14-6-2022, 13:00-17:00 uur, op het kantoor van ECS in Arnhem
 • Woensdag 21 september 2022, 13.00-17.00 uur online via Teams

Of mail naar: aanmelden@e-cs.nl

Deze activiteit wordt aangeboden door: 

Netwerkbijeenkomst Grensoverschrijdend gedrag

Donderdag 16 juni

Wat: Netwerkbijeenkomst Grensoverschrijdend gedrag

Doelgroep: Professionals

Tijd:15:00 tot 16:30

Lokatie: Online

Deze activiteit wordt aangeboden door: 

Verdiepingstraining – Cultuursensitief werken bij meldcode en eergerelateerd geweld'

Donderdag 16 juni

Wat:

Deze training is een vervolg op de basistraining. De voorwaarde is om vooraf de basistraining gevolgd te hebben. In deze verdiepingstraining gaan we een stap verder, namelijk wat je moet doen bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld. Nadat er signalen zijn waargenomen, is het belangrijk de verkregen informatie zorgvuldig te verzamelen en te komen tot een gedegen risico schatting.

Doelgroep: Onderwijs, zorg, welzijn

Tijd:13.00-17.00 uur

Lokatie:kantoor van ECS in Arnhem

In de verdiepingstraining handelen besteden we aandacht aan het stellen van de juiste vragen en oefenen we met het analyseren van de risicosignalen. Dit alles wordt gedaan aan de hand van de Quick- scan en de signalenkaart. Een praktijkcasus is de leidraad in deze training waarbij ook de ketenpartners aanbod komen. Je bent aan het einde van de training in staat om de effectieve aanpak te bepalen en systeemgericht te werken. De gehele aanpak sluit naadloos aan bij de Wet Meldcode.

Leerdoelen:

Kennis – Je hebt inzicht in:

 • verschillen en overeenkomsten tussen huiselijk geweld en eergerelateerd geweld;
 • systeemgericht werken in complexe situaties;
 • hoe je tot een gedegen risicoschatting komt.

Houding – Je bent je bewust van:

 • de dillema’s voor professionals en van je eigen verantwoordelijkheid, taken en grenzen;
 • de essentiële vragen om waardesysteem en leefwereld van cliënt in kaart te brengen;
 • de competenties om de effectieve aanpak te bepalen en systeemgericht te werken.

Vaardigheden – Je kunt:

 • de signalen en zorgen bespreken;
 • gerichte gesprekken voeren middels de signalenkaart;
 • samenwerken met interne en externe partners;

Aanbieder en kosten:

De training wordt je kosteloos aangeboden namens de centrumgemeente Arnhem. De training wordt gegeven door ECS, specialist in het thema schadelijke praktijken, eergerelateerd geweld en cultuursensitief werken.

Trainingsdatum:

De training is SKJ geaccrediteerd en vindt online of fysiek plaats. 

Kan je deze training niet bijwonen? Dan kan je ook meedoen aan de training in oktober: 

 

Donderdag 6 oktober 2022, 13.00-17.00 uur, op het kantoor van ECS in Arnhem

Of mail naar: aanmelden@e-cs.nl

Deze activiteit wordt aangeboden door: 

Training
Wat te doen en laten bij seksueel geweld

Vrijdag 17 juni 

Wat: Tijdens deze training leer je wat seksueel geweld is. Je leert hoe je seksueel geweld kunt signaleren. Je leert over wat je wel en ook wat je juist niet moet doen bij signalen van seksueel geweld.

Seksuele grensoverschrijdingen en seksueel geweld of vermoedens daarvan komen veel voor bij kwetsbare groepen. Denk hierbij aan mensen die van zorg afhankelijk zijn. Kinderen en ouderen. Of mensen die al eens seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Veel professionals vinden het lastig om met het onderwerp seksueel geweld bezig te zijn. Ze voelen zich vaak handelingsverlegen.

FABRIEK69 wil de handelingsverlegenheid graag wegenemen. Dat doen we middels deze training.

Je leert tijdens deze training hoe je over dit onderwerp in gesprek kunt gaan, wat de signalen zijn en waarin jij het verschil kunt maken als professional binnen onderwijs, zorg en welzijn.

Doelgroep: Professionals in onderwijs, zorg en welzijn

Tijd: 9.30-16.30

Lokatie: Wordt later bekend gemaakt

Deze activiteit wordt aangeboden door: 

Webinar Partnergeweld

Dinsdag 21 juni

Wat: Webinar over Partnergeweld. Laat je meenemen in de dynamiek die ontstaat tussen partners in een relatie. Welke stappen kun jij nemen als professional?

Doelgroep: Professionals

Tijd: 15.00-16.30 uur

Lokatie: Online

Deze activiteit wordt aangeboden door: 

Training Maken van Veiligheid-
plannen

Donderdag 23 juni

Wat: Als er sprake is van acute of structurele onveiligheid dat moet er een veiligheidsplan gemaakt worden. Maar hoe zorg je ervoor dat het veiligheidsplan ook bijdraagt aan het realiseren van meer veiligheid? Waar moet je allemaal aan denken? Hoe zorg je ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan? 

Doelgroep: Medewerkers van ambulante hulpverlening, wijteams, CJG. 

Tijd: 9.30-16.30 uur

Lokatie: raadhuisstraat 3, Didam

Deze activiteit wordt aangeboden door: 

Reflectie-netwerk
bijeenkomst

Dinsdag 28 juni

Wat:

In deze online bijeenkomst ontmoet je andere professionals uit de regio Arnhem en Achterhoek. Je wordt even uit de waan van de dag gehaald. Reflecteer aan de hand van casuïstiek op jezelf als professional. Wie ben je en wat kan jij doen bij een casus waarin zorgen zijn? Vanuit jouw vak en vanuit jouzelf als mens. En ontdek betekenisvolle samenwerkingsrelaties. 
 
Neem je eigen casus mee, of leer van de ervaringen van anderen. Stel je vragen aan deskundigen. En krijg nieuwe inzichten. 
 
Programma van de reflectie- en netwerkbijeenkomsten
 • Welkom met een check-in
 • Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld 
 • Reflectie aan de hand van een praktijkcasus 
 • #DTV (Durf te vragen) 
Ga naar huis met een opgeruimd hoofd om weer fris aan de slag te gaan. 

Doelgroep: Deelnemers aan de bijeenkomsten en aandachtsfunctionarissen 

Tijd: 15.00-16.30 uur 

Lokatie: Online

Deze activiteit wordt aangeboden door: 

Juli:
Meldcode

Training Gewoon Doen!

Donderdag 7 juli 

Wat: Leren, Oefenen en Ervaren!

​Dat zijn de drie kenmerken die centraal staan tijdens deze training. Bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld wil je wat kunnen doen. Je weet dat je de taak hebt om te signaleren, maar wat is juist handelen? En vraag je je af:

 • Zijn het wel signalen van..?
 • Welke verantwoordelijkheid heb ik als professional wanneer..?
 • Raak ik de vertrouwensband niet kwijt als….?

Herken jij bij jezelf en je collega’s deze vragen? Doe dan mee aan de training ‘Gewoon DOEN!’ met het simulatiespel: ‘Stappen door de meldcode’.

Doelgroep: Professionals uit onderwijs, zorg en welzijn

Tijd: 9.30-16.30 uur 

Lokatie: Wordt later bekend gemaakt 

Meer informatie over deze training

Deze activiteit wordt aangeboden door: 

Preventieprogramma 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeenten in de regio Arnhem en Achterhoek.