Over ECS

ECS zet zich in om alle vormen van geweld in relationele sfeer te stoppen, in relatie tot culturele en of religieuze aspecten. Met de nadruk op cultuursensitief en systeemgericht werken!

ECS biedt in 2023 ook kosteloos consult en advies bij deze thema’s.

Hiervoor biedt ECS trainingen en workshops aan professionals. Het is belangrijk dat professionals beter leren de signalen vroegtijdig te herkennen en vervolgens kunnen handelen met de juiste vaardigheden en instrumenten. Wij verzorgen daarom trainingen en workshops met inzet van ervaringsdeskundigen.

 

Wij bieden ook begeleiding voor jeugd en volwassen bij wie het thuis niet veilig is of dreigt te worden. Ook in relatie met culturele en of religieuze aspecten. Wij geloven erin dat je met specialistische kennis, cultuursensitief werken en werken vanuit de leefwereld (bestaande uit normen, waarden en leefregels) de veiligheid van mensen kunt vergroten. 

Over NUL23

Kristin Gerritsen is het gezicht achter NUL23. Zij is projectleider en senior-trainer op de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Haar werkervaring ligt in de kinderopvang, jeugdhulp, CJG en diverse beleids- en projectmatige functies.  In 2012 is ze als zzp-er gestart en gespecialiseerd in het thema huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Naast het geven van trainingen is Kristin projectleider van o.a. activiteiten in de Week tegen Kindermishandeling voor 3 gemeenten en diverse regionale projecten binnen de provincie Utrecht en regio West Veluwe Vallei gericht op het vergroten van deskundigheidsbevordering om geweld in afhankelijkheidsrelaties te signaleren, te agenderen en als professional te durven handelen. Ook is Kristin bestuurslid bij de Stichting Aanpak OuderenMishandeling (SAOM).

 

Trefwoorden volgens deelnemers: verbinding, open, interactief en creatief, betrouwbaar, up-to-date kennis, flexibel en humor.

 

Kristin is NOBTRA-trainer en Hobéon geaccrediteerd voor de training tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is Nul23 CRKBO geregistreerd en daarmee zijn trainingen vrijgesteld van BTW.

Over Fabriek69

FABRIEK69 wil relaties, intimiteit, seksualiteit, kindermishandeling, seksueel en huiselijk geweld  binnen onderwijs, zorg en welzijn zichtbaar en bespreekbaar maken. Hiervoor bundelt FABRIEK69 de krachten, kwaliteiten, kennis en ervaringen van verschillende professionals uit het werkveld.

Ieder mens heeft recht op beleving van relaties, intimiteit en seksualiteit . Internationaal zijn seksuele en reproductieve rechten vastgelegd in verdragen die door de meeste landen zijn ondertekend. Deze rechten sluiten aan op de fundamentele en universele rechten van de mens, ongeacht leeftijd en beperking. FABRIEK69 heeft oog voor de risico’s met betrekking tot relaties intimiteit en seksualiteit  Het uitgangspunt en de focus ligt op de seksuele gezondheid van mensen.

Fabriek69 geeft trainingen, workshops, lezingen en advies aan professionals uit onderwijs, zorg en welzijn. 

E-CS