Eergerelateerd geweld

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld, kindontvoering en achterlating in het buitenland. Dit zijn enkele voorbeelden van schadelijke praktijken (STP) die, ook in Nederland, nog te vaak voorkomen. Deze vormen van geweld vallen onder de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ontdek hieronder aan welke trainingen je deel kunt nemen rond thema. 

Waarom is aandacht voor eergerelateerd geweld belangrijk?

Lang niet alle slachtoffers van eergerelateerd geweld komen in beeld bij de hulpverlening. Het gaat waarschijnlijk slechts om het topje van de ijsberg. En als het gesignaleerd wordt, is men er vaak te laat bij, wanneer het geweld al ernstige vormen heeft aangenomen. Dit komt omdat de signalen vaak erg ingewikkeld en complex zijn om te herkennen en in kaart te brengen.

Vaak worden ook goedbedoelde westerse acties ondernomen die juist averechts werken bij STP.

Het is voor professionals van verschillende organisaties die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken (kunnen) krijgen met eergerelateerd geweld, van essentieel belang dat men met een cultuursensitieve houding de signalen van een mogelijke dreiging leert te kennen. Het hebben van meer kennis kan ervoor zorgen dat de professional zich makkelijker kan inleven in de situatie van de cliënt, voldoende handvatten heeft om te komen tot een betere analyse of het vormen van een totaalbeeld. Wat uiteindelijk bijdraagt aan de veiligheid van cliënten.

Kennis van onderlinge relaties in culturen, gezichtsverlies en herstel door geweld, biedt handvatten voor hoe te handelen en vooral hoe niet te handelen.

Thema’s die bij eergerelateerd geweld horen 
  • Eergerelateerd geweld: zowel dwang, psychisch en/of fysiek geweld om te voorkomen dat een lid van de familie een ‘misstap’ zet die de eer van de familie in de gemeenschap kan schaden.
  • Huwelijksdwang: wanneer iemand moet trouwen tegen zijn of haar wil in. Als één of beiden partners onder druk worden gezet om te trouwen, is er sprake van huwelijksdwang.
  • Achterlating in het buitenland: wanneer iemand tegen zijn of haar zin wordt achtergelaten in het buitenland, bijvoorbeeld geboorteland. Redenen hiervan zijn verschillend; angst dat partner en/of kinderen te veel blootstaan aan Westerse invloeden of als poging om de roddel over het wangedrag te sussen.
  • Kindontvoering
  • Huwelijkse gevangenschap: een van de partners zit vast in een religieus huwelijk (ook na een echtscheiding van het burgerlijk huwelijk)
  • Verborgen vrouwen: verborgen vrouwen leiden onder dwang een geïsoleerd bestaan. Deze vrouwen zijn voor de buitenwereld vaak nauwelijks zichtbaar. Zij vragen niet om hulp, omdat zij de weg niet weten, de taal niet of onvoldoende spreken en/of uit angst voor man en familie. Het (zedelijke) gedrag van de vrouw/ meisje is van grote betekenis voor de (goede) naam en eer van de familie/ gemeenschap.
  • Vrouwelijke genitale verminking: een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is.

Agenda trainingen Eergerelateerd geweld

Geen evenementen gevonden!