Basistraining – Cultuursensitief werken bij meldcode en eergerelateerd geweld

Wat:

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating in het buitenland. Dit zijn voorbeelden van schadelijke traditionele praktijken die, ook in Nederland, nog te vaak voorkomen.

Lang niet alle slachtoffers van eergerelateerd geweld komen in beeld bij de hulpverlening. Het gaat waarschijnlijk slechts om het topje van de ijsberg. En als het gesignaleerd wordt, is men er vaak te laat bij, wanneer het geweld al ernstige vormen heeft aangenomen.

Dit komt omdat de signalen vaak erg ingewikkeld en complex zijn om te herkennen en in kaart te brengen.

Het is voor professionals van verschillende organisaties die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken (kunnen) krijgen met eergerelateerd geweld, van essentieel belang dat men de signalen van een mogelijke dreiging leert te kennen. Het hebben van meer kennis kan ervoor zorgen dat de professional zich makkelijker kan inleven in de situatie van de cliënt, voldoende handvatten heeft om te komen tot een betere analyse of het vormen van een totaalbeeld. Wat uiteindelijk bijdraagt aan de veiligheid van cliënten.

In de basistraining bieden we je handvatten om meer grip te krijgen op de materie van eergerelateerd geweld en eer zodat je in staat bent om signalen te herkennen en beschik je over hoe je het beste kan handelen. Tevens staan we stil bij de cultuursensitieve houding, die nodig is in de toepassing van de meldcode. Je leert tevens bewust te zijn van je eigen houding en visie ten aanzien van eergerelateerd geweld en de invloed hiervan op je handelen in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie over de inhoud van de training vind je hier.

Doelgroep: Onderwijs, zorg, welzijn

Tijd: 13:00-17:00 uur

Locatie: Lorentz gebouw, Ijsselburcht 3, 6825 BS Arnhem

Trainingsdatum: 7 december

Aanbieder en kosten:

De training wordt je kosteloos aangeboden namens de centrumgemeente Arnhem. De training wordt gegeven door ECS, specialist in het thema schadelijke praktijken, eergerelateerd geweld en cultuursensitief werken.

 

De training is SKJ geaccrediteerd en vindt plaats op locatie,