Basistraining ‘signaleren en handelen bij vermoeden van ouderenmishandeling’

Praktisch

1 dagdeel van 3 uur (9:30 tot 12:30 uur of 13:30 tot 16:30 uur)

Max. 16 deelnemers

Wat

Basisdagdeel over de signalen, kenmerken en vormen van ouderenmishandeling. Leer wat je kunt doen en ga aan de slag met je kennis!

Doelgroep

Thuiszorg, wijkverpleging, POH, intramurale zorg, huishoudelijke hulp, lokale teams, maatschappelijk werk en andere zorgprofessionals werkzaam met de doelgroep 65+

Leerdoelen

  • Kennis: je doet kennis op over de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en jouw verantwoordelijkheid daarbinnen. Je kent de vormen en risicoprofielen van ouderenmishandeling, signalen en de gevolgen van ouderenmishandeling.
  • Houding: Je werkt (verder) aan een attitude waarin je handelt en vanuit je eigen rol steun biedt aan de oudere, eventuele partner en (klein-)kinderen.
  • Vaardigheden: Je zet je kennis in de praktijk in, gebruikt de routes binnen jouw organisatie en maakt het verschil voor degene in jouw zorg.

Aanbieder: Nul23

Accreditatie: geen

Aanmelden: aanmelden trainingen Nul23_Arnhem Achterhoek