Gespreksvoering bij Eergerelateerd geweld

Deze training is bedoeld voor de professionals die de basis- en de verdiepingstraining hebben gevolgd.

Welke vragen stel ik bij eergerelateerd geweld? En op welke cultuursensitieve manier?

Deze twee belangrijke vragen staan tijdens deze training centraal.

Nadat er signalen zijn ontvangen is het belangrijk de verkregen informatie zorgvuldig te verzamelen en te komen tot een gedegen risico inschatting.

Een praktijkcasus is de leidraad in deze training waarbij ook de ketenpartners aan bod komen. Daarbij zal de casus met actrice (tevens een jarenlange gezinsvoogd) nagebootst worden. De deelnemer leert sneller de juiste vragen te stellen. En bovenal op welke cultuursensitieve manier het gewenst is. En oefent met het analyseren van de risicosignalen.

Dit alles wordt gedaan aan de hand van de eerder behandelde Quick- scan en de signalenkaart. Deze aanpak sluit naadloos aan bij de Wet Meldcode. De deelnemer is aan het einde van de training in staat om de juiste vragen op een cultuursensitieve manier te stellen. De effectieve aanpak te bepalen en systeemgericht te werken bij eergerelateerde zaken.