Verdiepingstraining Maken van veiligheidsplannen

Als je te maken hebt met vastgestelde onveiligheid (acuut of structureel of overig onveilig) dan kan je volwassenen en kinderen betrekken bij het maken van veiligheidsplannen.

  • Hoe doe je dat als een casus gemeld is bij Veilig Thuis of als dat juist nog niet het geval is?
  • Wat doe je als de veiligheid onvoldoende geborgd wordt door het veiligheidsplan? 
  • Hoe zorg je ervoor dat een veiligheidsplan onderdeel van je werkproces uitmaakt? 
  • Wat moet er eigenlijk allemaal in een veiligheidsplan staan? 

In deze training ga je daarmee aan de slag. 

Doelgroep : Professionals in onderwijs zorg en welzijn. 

Datum : Do 15 juni 2023

Tijd : 09.30 – 16.30

Locatie : Kasteeltje Kinkelenburg, Kinkelenburglaan 6, Bemmel

Ja, ik meld me aan:

 

De regiogemeenten bekostigen het programma van deskundigheidsbevordering rondom de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling, schadelijke traditionele praktijken en ouderenmishandeling. Deelname aan een training is kosteloos. Om het aanbod zo breed mogelijk te verspreiden, worden in het aanmeldformulier ook de gegevens van uw leidinggevende gevraagd. Hiermee kan de informatie zo breed mogelijk gedeeld worden. Daarnaast worden uw gegevens bij afwezigheid (ongeacht de reden) doorgegeven aan gemeente Arnhem. Vanuit de gemeente zal mogelijk contact met u worden opgenomen.

dit veld niet invullen s.v.p.