Gewoon Doen!

Wat: Ontdek de drie essentiële kenmerken van onze training: leren, oefenen en ervaren. Als professional wil je juist handelen bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Leer effectief signaleren en omgaan met verantwoordelijkheden. Los de vraagstukken op:

  • Zijn het signalen van…?
  • Wat is mijn rol als professional in bepaalde situaties?
  • Behoud ik de vertrouwensband wel als…?

Herken je deze vragen bij jezelf of collega’s? Doe mee aan ‘Gewoon DOEN!’ met het simulatiespel ‘Stappen door de meldcode’.

Schrijf je nu in voor deze interactieve training!

Doelgroep: Professionals uit onderwijs, zorg en welzijn

Datum: 29 februari 2024

Tijd: 9.30-16.30 uur

Locatie: Wordt later bekend gemaakt

Deze training is SKJ-geaccrediteerd met 6 punten, voor jeugd- en gezinsprofessionals.

Ja, ik meld me aan:

 

De regiogemeenten bekostigen het programma van deskundigheidsbevordering rondom de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling, schadelijke traditionele praktijken en ouderenmishandeling. Deelname aan een training is kosteloos. Om het aanbod zo breed mogelijk te verspreiden, worden in het aanmeldformulier ook de gegevens van uw leidinggevende gevraagd. Hiermee kan de informatie zo breed mogelijk gedeeld worden. Daarnaast worden uw gegevens bij afwezigheid (ongeacht de reden) doorgegeven aan gemeente Arnhem. Vanuit de gemeente zal mogelijk contact met u worden opgenomen.

dit veld niet invullen s.v.p.