Ouderenmishandeling: verdieping op kennis en handelen

Wat: Een dag verdiepend aan de slag gericht op de aanpak ouderenmishandeling. Risicoprofielen, signalen, meldcode, wat doet de lokale alliantie Arnhem, wat kan Veilig Thuis betekenen, casuïstiek en veel uitwisseling met elkaar.

Basiskennis over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, vormen van huiselijk geweld / vormen van ouderenmishandeling en de meldcode is een pré.

Doelgroep: thuiszorg, wijkverpleging, POH, intramurale zorg, huishoudelijke hulp, lokale teams, maatschappelijk werk en andere zorgprofessionals in de ouderenzorg.

Datum: 4 september 2023

Tijd: 09.30 – 16.30 uur

Locatie: Stadhuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2, zaal Wehl