Privacybescherming in relatie tot huiselijk geweld en kindermishandeling

De meeste professionals in de zorg zijn terughoudend vanwege de privacyregels: zo zijn zij vaak bang om een melding van huiselijk geweld te maken c.q. in hun interne systemen te registreren dan wel met de ketenpartners te bespreken omdat zij vrezen voor de privacyregels. Dit weerhoudt de professionals vaak om in een zo vroeg stadium de melding te maken en met hun collega’s en/of hun ketenpartners in de zorg te bespreken.

Gedurende deze training zoomen wij in op:

  • De juridische positie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling binnen zorginstellingen;
  • De juridische kaders rondom gegevensverwerking bij meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • Het behandelen van geanonimiseerde casussen om de praktijk te toetsen aan de theorie van privacybescherming bij preventie en vroegsignalering;
  • Het bieden van handvatten voor het naar een hoger niveau tillen van beleid voor zorgeloos gegevensuitwisseling tussen de zorgprofessionals in het belang van de cliënt.

Datum: 19 juni

Locatie: Wordt later bekend gemaakt

Tijd: 13.00 – 16.30 uur

Aanmelden: Stuur een mailtje naar info@privacydirect.nl o.v.v. Training Privacy Direct + de datum waarop je de training wil volgen.