Huiselijk geweld en kindermishandeling bij het jonge kind – Schildjes Missie

Wat: In deze interactieve training leer je op welke verschillende manieren hoe je signalen kunt waarnemen en interpreteren. Wat is nou echt een signaal en hoe ga je er dan mee om? Hoe maak je dit bespreekbaar en wanneer doe je dat wel of niet? Hoe praat je met een kind van 3 – 8 jaar over dit onderwerp? En als je al signalen hebt, hoe maak je deze op een goede manier bespreekbaar met de ouder?

Zijn deze vragen voor jou herkenbaar? Volg dan deze training! Fabriek69 en Schildje geven deze training om jou daarbij te helpen. Leer volgens de methodiek van Schildje hoe je laagdrempelig met kinderen in gesprek kunt over nare ervaringen. Verder wordt er onder andere ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Veiligheid; wanneer voelt iemand zich veilig en hoe creëer ik veiligheid?
  • Wat is handelingsverlegenheid, hoe herken ik dit? En hoe valt dit te doorbreken?
  • Ben ik mezelf bewust van de omvang van het probleem?
  • Wat zijn signalen van kindermishandeling?
  • Hoe kan ik feitelijk signaleren zonder oordeelsvorming?
  • Hoe ga ik het gesprek aan met het kind wanneer zich signalen voordoen?
  • Wat zeg ik wel, wat zeg ik niet en vanuit welk standpunt/ gevoel ga ik dit gesprek aan?
  • Hoe kan ik de materialen van het Schildje lespakket inzetten in mijn klas? En hoe kan ik binnen de middelen differentiëren?

Deze training is een verdieping van het webinar “Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij het jonge kind”

Doelgroep:Professionals uit onderwijs, kinderopvang, zorg en welzijn die werken met jonge kinderen

Tijd: 9.30-16.30 uur

Locatie: Stadhuis Arnhem

{a3954ar55700}