Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling – dag 2

Wat: De aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (AF HG en KM) is de spin het web binnen de organisatie. Hij of zij regelt het organisatieprotocol meldcode, is vraagbaak & coach, zet het thema op de agenda, regelt deskundigheidsbevordering voor collega’s en zichzelf en zorgt ervoor dat de organisatie verantwoordelijkheid neemt om kwetsbare kinderen, jongeren, ouders, partners en/of ouderen veilig te laten leven.

Jij zoekt meer handvatten, tips en ideeën om de rol van aandachtsfunctionaris vorm te geven? Dan is deze training hetgeen je zoekt!

Bekijk de flyer voor meer informatie: klik hier

Doelgroep: pedagogisch coaches, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, lokale teams, zorgaanbieders, welzijn, JGZ, GGZ etc.

Data: serie 2: 14 september, 2 oktober en 31 oktober 2023

Tijd: 9.00 tot 16:30 uur

Lokatie: Sport en Wijkcentrum Rijkerswoerd

NB aanmelding is alleen mogelijk vanaf dag 1 en geldt voor alle drie de dagen