Training ‘Cultuursensitief werken’

Wat:
De huidige Nederlandse samenleving kan getypeerd worden als gevarieerd en dynamisch. Wereldwijd zijn er ongeveer 204 nationaliteiten bekend; daarvan zijn er ruim 192 woonachtig in Nederland. Oftewel, wij hebben bijna de hele wereld in Nederland wonen Begrijpen wij elkaar wel?”

We hebben steeds vaker te maken met cliënten met een andere culturele achtergrond dan de westerse. Wat voor de een vanzelfsprekend is, is voor de ander helemaal niet zo gewoon. Onvoldoende besef van elkaars culturele achtergrond kan leiden tot misverstanden, irritaties, frustratie en zelfs conflicten. Zodoende kunnen onze goedbedoelde westerse acties averechts uitpakken.

Kennis van onderlinge relaties tussen individualistische en collectivistische culturen, een systeem van andere normen, waarden en leefregels, is een must om elkaar te begrijpen. Het vraagt een attitudeverandering en andere vaardigheden in de communicatie. De training cultuursensitief werken helpt u hierbij.

Doel van de training is het verbeteren van de dienstverlening aan cliënten met een andere culturele achtergrond. Bovendien krijgt men beter zicht op zijn persoonlijk handelen in relatie tot die cliënten en de omgeving of het systeem waar zij deel van uitmaken, zodat de deelnemer zijn eigen handelen in een breder perspectief kunt plaatsen.

Lees hier meer informatie.

Doelgroep: Onderwijs, zorg, welzijn

Tijd: 13:00-17:00 uur

Lokatie:Lorentz gebouw, Ijsselburcht 3, 6825 BS Arnhem

Aanbieder en kosten:

De training wordt je kosteloos aangeboden namens de centrumgemeente Arnhem. De training wordt gegeven door ECS, specialist in het thema schadelijke praktijken, eergerelateerd geweld en cultuursensitief werken.

Trainingsdatum: 24 oktober 2023

De training is SKJ geaccrediteerd en vindt plaats op locatie.