Effectieve gespreksvoering bij huiselijk geweld en kindermishandeling: van zorg tot melding

Wat: Als je zorgen maakt dat er mogelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan ga je daarover in gesprek.

Zo’n gesprek voer je om signalen te verkennen. Welke stappen kun je daarbij zetten om je zorgen in kaart te brengen?

Je leert hoe je de gesprekken voert die je vanuit de Meldcode Huiselijk Geweld geacht wordt te voeren bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

  • Hoe voer je een gesprek over signalen?
  • Hoe verken je de zorgen?
  • Hoe voer je een gesprek over een melding bij Veilig Thuis? Wat leg je uit en hoe houd je verbinding?
  • Welke stappen kan je volgen, maar ook hoe ga je om met hoogoplopende emoties?
  • Hoe ga je om met ontkenning?
  • En wat doe je als je ineens heel nieuwe informatie krijgt?

Daarnaast kan het zijn dat je gaat melden bij Veilig Thuis. Hoe vertel je aan je cliënten of patiënten dat je dat gaat doen? In het middagdeel gaan we daarop in.

  • Je leert wat je kunt vertellen over de melding, het vervolg en de gevolgen.
  • Je leert hoe je in verbinding kunt blijven staan.
  • En je leert hoe je om kunt gaan met hoogoplopende emoties.

In de ochtend gaan we in op een zorgverkennend gesprek. In de middag behandelen we een meldgesprek.

“De training is ontzettend leerzaam en je krijgt vele eye-openers. Je gaat echt de verdieping in en doorloopt alles stap voor stap.”

Doelgroep: Professionals uit onderwijs, zorg en welzijn

Tijd: 9.30-16.30 uur

Datum: 5 september

Locatie: Wordt later bekend gemaakt