Training Mijn kind merkt er niks van – Virtual Reality

Wat: Ouders denken vaak dat hun kinderen niet veel meekrijgen van het geweld. Hoe kom je daar toch over in gesprek?

Aan de hand van een virtual realitysimulatie leer je hoe je je eigen ervaring effectief in kan zetten in het bespreken van de effecten van huiselijk geweld op een kind.

In de training onderga je een Virtual Reality Simulatie. Vergeet mij niet. De ervaring die je opdoet wordt vervolgens gekoppeld aan de impact en invloed van geweld op het brein van een kind. Wat zijn de gevolgen voor een kind. Daarover krijg je de theorie aangereikt.

Je leert tenslotte hoe je daarover in gesprek kunt gaan en psycho-educatie geeft aan ouders. Waarbij je visuele ondersteuning gebruikt.

Hoe breng je over wat de impact is op een manier die zo laagdrempelig mogelijk is en tegelijkertijd ouders de mogelijkheid geeft na te denken over hun gedrag en gedragsverandering in gang kunnen zetten.

Doelgroep: Professionals die werken met ouders en kinderen

Tijd: 9.30-16.30 uur

Locatie: Stadskantoor gemeente Arnhem, Eusebiusbuitensingel 53. Ruimte D0.57

{a3954ar55031}