Training signaleren HGKM 21 april

Wat: Bij vermoedens van Kindermishandeling, Huiselijk Geweld en Seksueel Misbruik wil je iets kunnen doen. Je weet dat je de taak hebt om te signaleren, maar wat is juist handelen? Je leert tijdens deze interactieve training:

  • Wat signalen zijn;
  • Hoe je je hier bewust van kunt zijn;
  • Hoe je over deze onderwerpen in gesprek kunt gaan;
  • Wat feitelijke signalen zijn en wat interpretaties;
  • Hoe dat werkt;
  • Waarin jij het verschil kunt maken als professional en,
  • Hoe je de Meldcode hier goed voor kunt inzetten.

Je leert ook over wat je wel en ook wat je juist niet moet doen bij signaleren van Kindermishandeling, Huiselijk Geweld en Seksueel Misbruik. 

Doelgroep: Professionals uit onderwijs, zorg en welzijn

Datum: 21 april

Tijd: 9.30-16.30 uur

Locatie: Elst

{a3954ar54971}