Verdiepingstraining – Cultuursensitief werken bij meldcode en eergerelateerd geweld’

Wat:

Deze training is een vervolg op de basistraining. De voorwaarde is om vooraf de basistraining gevolgd te hebben. In deze verdiepingstraining gaan we een stap verder, namelijk wat je moet doen bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld. Nadat er signalen zijn waargenomen, is het belangrijk de verkregen informatie zorgvuldig te verzamelen en te komen tot een gedegen risico schatting.

In de verdiepingstraining handelen besteden we aandacht aan het stellen van de juiste vragen en oefenen we met het analyseren van de risicosignalen. Dit alles wordt gedaan aan de hand van de Quick- scan en de signalenkaart. Een praktijkcasus is de leidraad in deze training waarbij ook de ketenpartners aanbod komen. Je bent aan het einde van de training in staat om de effectieve aanpak te bepalen en systeemgericht te werken. De gehele aanpak sluit naadloos aan bij de Wet Meldcode.

Lees meer over deze training

Leerdoelen:

Kennis – Je hebt inzicht in:

  • verschillen en overeenkomsten tussen huiselijk geweld en eergerelateerd geweld;
  • systeemgericht werken in complexe situaties;
  • hoe je tot een gedegen risicoschatting komt.

Houding – Je bent je bewust van:

  • de dillema’s voor professionals en van je eigen verantwoordelijkheid, taken en grenzen;
  • de essentiële vragen om waardesysteem en leefwereld van cliënt in kaart te brengen;
  • de competenties om de effectieve aanpak te bepalen en systeemgericht te werken.

Vaardigheden – Je kunt:

  • de signalen en zorgen bespreken;
  • gerichte gesprekken voeren middels de signalenkaart;
  • samenwerken met interne en externe partners;

Doelgroep: Onderwijs, zorg, welzijn

Tijd: 12.30-17.00 uur

Locatie: kantoor van ECS in Arnhem

Datum: 16 mei 2024

Aanbieder en kosten:

De training wordt je kosteloos aangeboden namens de centrumgemeente Arnhem. De training wordt gegeven door ECS, specialist in het thema schadelijke praktijken, eergerelateerd geweld en cultuursensitief werken.

Trainingsdatum:

De training is SKJ geaccrediteerd en vindt online of fysiek plaats.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar aanmelding@e-cs.nl.