Wat te doen, wat te laten?

Wat: Seksuele grensoverschrijdingen en seksueel geweld (of vermoedens daarvan) komen veel voor bij kwetsbare groepen. Denk daarbij aan: mensen die van zorg afhankelijk zijn, kinderen en ouderen, of mensen die al eens seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Tijdens deze training ontdek hoe je als professional in onderwijs, zorg en welzijn effectief in gesprek gaat over seksueel geweld. Je leert signalen herkennen en maakt het verschil voor kwetsbare groepen. Daarbij leer je ook over wat je wel en niet moet doen bij signaleren en bespreken van seksueel geweld.

Ben jij erbij?

Doelgroep : Professionals in onderwijs zorg en welzijn. 

Datum : 17 april 2024

Tijd : 09.30 – 16.30

Locatie : Wordt later bekend gemaakt

Ja, ik meld me aan:

 

De regiogemeenten bekostigen het programma van deskundigheidsbevordering rondom de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling, schadelijke traditionele praktijken en ouderenmishandeling. Deelname aan een training is kosteloos. Om het aanbod zo breed mogelijk te verspreiden, worden in het aanmeldformulier ook de gegevens van uw leidinggevende gevraagd. Hiermee kan de informatie zo breed mogelijk gedeeld worden. Daarnaast worden uw gegevens bij afwezigheid (ongeacht de reden) doorgegeven aan gemeente Arnhem. Vanuit de gemeente zal mogelijk contact met u worden opgenomen.

dit veld niet invullen s.v.p.