Wat te doen, wat te laten?

Wat: Seksuele grensoverschrijdingen en seksueel geweld (of vermoedens daarvan) komen veel voor bij kwetsbare groepen. Denk daarbij aan: mensen die van zorg afhankelijk zijn, kinderen en ouderen, of mensen die al eens seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Tijdens deze training ontdek hoe je als professional in onderwijs, zorg en welzijn effectief in gesprek gaat over seksueel geweld. Je leert signalen herkennen en maakt het verschil voor kwetsbare groepen. Daarbij leer je ook over wat je wel en niet moet doen bij signaleren en bespreken van seksueel geweld.

Ben jij erbij?

Doelgroep : Professionals in onderwijs zorg en welzijn. 

Datum : 16 november 2023

Tijd : 09.30 – 16.30

Locatie : Stadhuis Arnhem, Koningstraat 38

{a3954ar54993}