Webinar signaleren Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (voor sportverenigingen)

Wat: Huiselijk geweld en kindermishandeling blijven vaak lange tijd verborgen. Zeker als je een kind maar enkele momenten per week of maand ziet tijdens een sporttraining. Toch nemen we vaak wel iets waar. Een gevoel dat er iets niet klopt, of een gebaar of verandering. Dit zijn signalen.

In dit webinar leer je op welke verschillende manieren je signalen kunt waarnemen en interpreteren. Wat is nou echt een signaal van huiselijk geweld en kindermishandeling en hoe ga je er dan mee om? Hoe maak je dit bespreekbaar en wanneer doe je dat wel of niet?

In deze online training leer je hoe je in de sport een veilig klimaat schept voor kinderen en volwassenen waar het thuis niet goed gaat:

  • Wat zijn signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling?
  • Hoe ga je ermee om als een kind je in vertrouwen neemt?
  • Hoe handel je zorgvuldig en  binnen de wettelijke kaders?
  • Wat kan de rol zijn van trainers, coachen, bestuur en vertrouwenspersonen.

Want als je er voor open staat signalen waar te nemen, kan je het verschil maken!

“Belangrijk om dit te blijven doen/in alle haarvaten van de maatschappij door te blijven dringen met inzicht en kennis over dit onderwerp”

Doelgroep: Trainers, coaches en vertrouwenspersonen van sportverenigingen.

Wanneer: 25 september

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Lokatie: Online

Ja, ik meld me aan:

 

De regiogemeenten bekostigen het programma van deskundigheidsbevordering rondom de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling, schadelijke traditionele praktijken en ouderenmishandeling. Deelname aan een training is kosteloos. Om het aanbod zo breed mogelijk te verspreiden, worden in het aanmeldformulier ook de gegevens van uw leidinggevende gevraagd. Hiermee kan de informatie zo breed mogelijk gedeeld worden. Daarnaast worden uw gegevens bij afwezigheid (ongeacht de reden) doorgegeven aan gemeente Arnhem. Vanuit de gemeente zal mogelijk contact met u worden opgenomen.

dit veld niet invullen s.v.p.