Webinar In drie stappen succes

Wat: Hoe zorg je er voor dat je als aandachtsfunctionaris op een laagdrempelige manier je collega’s motiveert om open te staan voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling?

In dit webinar worden drie stappen behandeld die je kunt zetten om te zorgen dat je goede aansluiting kunt maken bij je collega’s. Je ontdekt wat je soms in de weg staat en hoe je daarmee om kunt gaan.

Doelgroep: Aandachtsfunctionarissen in Onderwijs Zorg en welzijn

Tijd: 10.00-11.30 uur

Locatie: Online

Ja, ik meld me aan:

 

De regiogemeenten bekostigen het programma van deskundigheidsbevordering rondom de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling, schadelijke traditionele praktijken en ouderenmishandeling. Deelname aan een training is kosteloos. Om het aanbod zo breed mogelijk te verspreiden, worden in het aanmeldformulier ook de gegevens van uw leidinggevende gevraagd. Hiermee kan de informatie zo breed mogelijk gedeeld worden. Daarnaast worden uw gegevens bij afwezigheid (ongeacht de reden) doorgegeven aan gemeente Arnhem. Vanuit de gemeente zal mogelijk contact met u worden opgenomen.

dit veld niet invullen s.v.p.