Webinar Je hebt altijd een keuze

Wat: “Jij hebt altijd een keuze”
Zo zal het zeker niet altijd voelen, maar ook in situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling heb je altijd een keuze. Dit geldt voor het slachtoffer, maar zeker ook voor zijn of haar omgeving en voor professionals. Het zullen niet de makkelijkste keuzes zijn, maar het is wel aan jou om deze te maken. Hoe ga ik met de situatie en betrokkenen om, wat signaleer en bespreek ik wel of niet, wat stop ik weg en wat ga ik verwerken? En welke invloed heeft dit op mijn verdere leven?

In dit webinar komt dit en nog meer aan bod in de vorm van een (kritisch) en open gesprek tussen twee ervaringsdeskundigen van #Jijhebtaltijdeenkeuze en gespreksleider Jeroen Hindriks van Fabriek69. Uiteraard zal er voldoende ruimte zijn voor de deelnemers om ook vragen te stellen.

Doelgroep: Professionals uit onderwijs, zorg en welzijn

Tijd: 11.00 – 12.15 uur

Lokatie: Online

Ja, ik meld me aan:

 

De regiogemeenten bekostigen het programma van deskundigheidsbevordering rondom de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling, schadelijke traditionele praktijken en ouderenmishandeling. Deelname aan een training is kosteloos. Om het aanbod zo breed mogelijk te verspreiden, worden in het aanmeldformulier ook de gegevens van uw leidinggevende gevraagd. Hiermee kan de informatie zo breed mogelijk gedeeld worden. Daarnaast worden uw gegevens bij afwezigheid (ongeacht de reden) doorgegeven aan gemeente Arnhem. Vanuit de gemeente zal mogelijk contact met u worden opgenomen.

dit veld niet invullen s.v.p.