Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling ambulante begeleiding en thuiszorg

Wat: Wil jij als professional in ambulante begeleiding en/of thuiszorg leren hoe je signalen van huiselijk geweld op verschillende manieren kunt waarnemen en interpreteren? In ons boeiende webinar krijg je hier alle handvatten voor. Je leert wat de signalen zijn en hoe je ermee omgaat. Ook leer je op verschillende manieren je deze signalen kunt waarnemen en interpreteren. Je ontdekt daarnaast hoe je dit gevoelige onderwerp bespreekbaar maakt op het juiste moment.

Werk jij ambulant, zoals in een wijkteam, jeugdzorg of ouderenzorg, dan is dit webinar zeker geschikt voor jou. Verbeter jouw handelen en maak een positieve impact op het leven van je cliënten of patiënten.

Doelgroep: Professionals uit onderwijs, zorg en welzijn die werken in een ambulante setting

Datum: 26 oktober 2023

Tijd: 10.30 – 12.00 uur

Lokatie: Online

Ja, ik meld me aan:

 

De regiogemeenten bekostigen het programma van deskundigheidsbevordering rondom de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling, schadelijke traditionele praktijken en ouderenmishandeling. Deelname aan een training is kosteloos. Om het aanbod zo breed mogelijk te verspreiden, worden in het aanmeldformulier ook de gegevens van uw leidinggevende gevraagd. Hiermee kan de informatie zo breed mogelijk gedeeld worden. Daarnaast worden uw gegevens bij afwezigheid (ongeacht de reden) doorgegeven aan gemeente Arnhem. Vanuit de gemeente zal mogelijk contact met u worden opgenomen.

dit veld niet invullen s.v.p.