Webinar signaleren Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (voor sportverenigingen)

Wat: Huiselijk geweld en kindermishandeling blijven vaak lange tijd verborgen. Toch nemen we vaak wel iets waar. Een gevoel dat er iets niet klopt, of een gebaar of verandering. Oftewel signalen. In dit webinar leer je op welke verschillende manieren je signalen kunt waarnemen en interpreteren. Wat is nou echt een signaal van huiselijk geweld en kindermishandeling en hoe ga je er dan mee om? Hoe maak je dit bespreekbaar en wanneer doe je dat wel of niet?

In deze online training leer je hoe je in de sport een veilig klimaat schept voor kinderen en volwassenen waar het thuis niet goed gaat.

  • Wat zijn signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling?
  • Hoe ga je ermee om als een kind je in vertrouwen neemt?
  • Hoe handel je zorgvuldig en  binnen de wettelijke kaders?
  • Wat kan de rol zijn van trainers, coachen, bestuur en vertrouwenspersonen.

Want als je er voor open staat signalen waar te nemen, kan je het verschil maken!

Doelgroep: Trainers, coaches en vertrouwenspersonen van sportverenigingen.

Tijd: 19.30 – 21.00 uur

Lokatie: Online

{a3954ar54972}