Webinar signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Wat: In dit webinar leer je op welke verschillende manieren je signalen kunt waarnemen en interpreteren. Wat is nou echt een signaal en hoe ga je er dan mee om? Hoe maak je dit bespreekbaar en wanneer doe je dat wel of niet?

Wanneer je ambulant werkt zoals in een wijkteam, jeugdzorg of ouderenzorg dan zie je vaak heel veel in een thuissituatie. Wanneer spreek je van een signaal en wat betekent een signaal eigenlijk? Voor jouw handelen en voor je cliënt of patiënt?

Doelgroep: Professionals uit onderwijs, zorg en welzijn die werken in een ambulante setting

Datum: 20 maart 2023

Tijd: 19.30-21.00  uur

Lokatie: Online