Voldoet onze meldcode aan de wettelijke eisen?

Is jouw Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een verouderd document op de plank? Ontdek de belangrijkste wijzigingen en hoe je deze in de Meldcodes van je organisatie implementeert. Leer je collega’s actiever betrekken bij het raadplegen van de Meldcode. Weet jij of je Meldcode wel aan de wettelijke eisen voldoet? Schrijf je in en zorg dat jouw Meldcode up-to-date is!

Doelgroep : Beleidsmakers, stafmedewerkers en aandachtsfunctionarissen

Datum : 21 november

Tijd : 13.00 – 15.00

Locatie : Online

Ja, ik meld me aan:

 

De regiogemeenten bekostigen het programma van deskundigheidsbevordering rondom de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling, schadelijke traditionele praktijken en ouderenmishandeling. Deelname aan een training is kosteloos. Om het aanbod zo breed mogelijk te verspreiden, worden in het aanmeldformulier ook de gegevens van uw leidinggevende gevraagd. Hiermee kan de informatie zo breed mogelijk gedeeld worden. Daarnaast worden uw gegevens bij afwezigheid (ongeacht de reden) doorgegeven aan gemeente Arnhem. Vanuit de gemeente zal mogelijk contact met u worden opgenomen.

dit veld niet invullen s.v.p.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *